Friday, June 26, 2015

Surah 2 (Al-Baqarah)
AL-BAQARAH (sapi betina),
Surah Al-Baqarah yang  286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahuh Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (haji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir).  Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk  golongan Madaniyyah merupakan surat yang terpanjang diantara surah-surah Al-Quran, yang didalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).
Surah ini dinamai Al-Baqarah kerana didalam nya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai “Fusthaathul-Quran” (puncak Al-Quran) kerana memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat “Alif-Laam-Miim” kerana surat ini dimulai dengan Alif-Laam-Miim.

Khatam terjemahan ayat-ayat  Al-Baqarah (1~286)

No comments:

Post a Comment